www.DootekThailand.com
บริษัท โดเท็ค เมอร์เชี่ยนไดซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
          นโยบายคุณภาพของเรา คือ "เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีมาตรฐานหลากหลายชนิด ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ด้วยความซื่อสัตย์ บริการที่รวดเร็ว ประทับใจ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

          ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานของท่าน เพื่อสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สนใจหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าของเรา ติดต่อที่ โทร 02-477-0123 หรือส่งอีเมล์มาที่ info@dootekthailand.com ทางเรายินดีให้บริการท่านอย่างดีเยี่ยม


Product

   
Product
เทปปิดกล่อง
เทปผ้า
เทปกระดาษกาวย่น
เทปเส้นใยสับปะรด
เทปกั้นเขต
เทปกาวสองหน้า
กาวแท่ง กาวเกล็ด
Products